Thủ tục đăng ký bảo hộ Sáng chế & Giải pháp hữu ích
Sở hữu trí tuệ CTM LAW 19/12/2022

Đăng ký bảo hộ sáng chế là rất cần thiết, sáng chế là một trong những đối tượng được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Viêt Nam. Chủ[...]

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam
Sở hữu trí tuệ CTM LAW 11/12/2022

Mỗi kiểu dáng công nghiệp mới được ra đời là kết quả của sự sáng tạo và là tài sản hết sức có giá trị nhưng đôi khi doanh nghiệp,[...]

Qui trình đăng ký bảo hộ nhãn hiệu sản phẩm
Hoạt động,Sở hữu trí tuệ CTM LAW 14/08/2022

Nhãn hiệu là một trong những tài sản vô hình nhưng lại có một giá trị hữu hình đặc biệt lớn trong hoạt động kinh doanh thương mại của mỗi[...]

Điều kiện để nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam
Sở hữu trí tuệ CTM LAW 14/07/2022

Trong nền kinh tế thị trường ngày nay, Nhãn hiệu (đôi khi còn gọi là “Thương hiệu”) như chúng ta đều biết được coi là một trong những tài sản[...]