Các trường hợp được hoàn thuế giá trị gia tăng 2022
Kế toán - Thuế CTM LAW 01/09/2022

07 trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2022 Các trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng được quy định tại Điều 13 Luật Thuế giá trị gia[...]

Tư vấn về thuế thu nhập doanh nghiệp
Kế toán - Thuế CTM LAW 13/08/2022

Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động nhằm mục đích tạo ra lợi nhuận cho chủ doanh nghiệp. Tuy nhiên, để quản lý các doanh nghiệp, Nhà nước thực[...]

10 công việc kế toán cần làm khi mới thành lập doanh nghiệp
Kế toán - Thuế CTM LAW 13/08/2022

Công ty mới thành lập cần làm những gì? Đó là những lo lắng, băn khoăn mà hầu hết các chủ doanh nghiệp mới thành lập hoặc các kế toán[...]

Qui định về thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng cổ phần
Kế toán - Thuế CTM LAW 14/07/2022

Hoạt động chuyển nhượng cổ phần là hoạt động diễn ra thường xuyên của doanh nghiệp, các cổ đông trong công ty được tự do chuyển nhượng cổ phần của[...]