Chia quyền sử dụng đất của vợ chồng khi ly hôn
Tư vấn đất đai CTM LAW 22/02/2023

Quyền sử dụng đất là tài sản chung của vợ chồng thì khi ly hôn chia như thế nào? 1. Nguyên tắc chia quyền sử dụng đất của vợ chồng khi[...]

Cung cấp chứng cứ khi khởi kiện, giải quyết tranh chấp hợp đồng tại Tòa án
Tố tụng - Thi hành án CTM LAW 11/02/2023

Cung cấp chứng cứ và chứng minh vừa là quyền, vừa là nghĩa vụ của các bên khi giải quyết tranh chấp hợp đồng tại Tòa án. Các bên đương[...]

Chuyển nhượng dự án gắn với quyền sử dụng đất
Tư vấn đầu tư,Kiến thức pháp luật CTM LAW 07/02/2023

Chuyển nhượng dự án gắn liền với quyền sử dụng đất là hoạt động chuyển nhượng dự án đầu tư trong đó có quyền sử dụng đất giữa các nhà[...]

Quyền yêu cầu tiền lãi do chậm thanh toán theo Luật Thương mại
Tố tụng - Thi hành án CTM LAW 24/12/2022

Trong quá trình giao kết và thực hiện hợp đồng, vấn đề liên quan tới thanh toán như thời hạn thanh toán, phương thức thanh toán là một trong những[...]

Thủ tục đăng ký bảo hộ Sáng chế & Giải pháp hữu ích
Sở hữu trí tuệ CTM LAW 19/12/2022

Đăng ký bảo hộ sáng chế là rất cần thiết, sáng chế là một trong những đối tượng được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Viêt Nam. Chủ[...]

Dịch vụ thu hồi nợ trong lĩnh vực xây dựng của CTM LAWFIRM
Giải quyết tranh chấp - Thu hồi nợ,Kiến thức pháp luật,Tố tụng - Thi hành án CTM LAW 19/12/2022

I. Các khoản nợ thường phát sinh trong lĩnh vực xây dựng Trong lĩnh vực xây dựng, nợ chủ yếu phát sinh trong trường hợp: Nhà thầu đã hoàn thành[...]

Các phương pháp thu hồi nợ hợp pháp
Giải quyết tranh chấp - Thu hồi nợ,Kiến thức pháp luật,Tố tụng - Thi hành án CTM LAW 19/12/2022

Nhiều người chỉ biết đến những hoạt động thu hồi nợ bị cấm và cho rằng thu hồi nợ là bất hợp pháp. Tuy nhiên, vẫn có hoạt động thu hồi nợ[...]

Tầm quan trọng của biên bản đối chiếu công nợ khi thu hồi công nợ
Tố tụng - Thi hành án,Giải quyết tranh chấp - Thu hồi nợ,Kiến thức pháp luật CTM LAW 19/12/2022

Trong hoạt động thu hồi nợ, các doanh nghiệp thường chú ý đến các biện pháp để thu hồi nợ hiệu quả như thương lượng, khởi kiện, hoặc sử dụng[...]

Quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam của Doanh nghiệp nước ngoài
Kiến thức pháp luật,Tư vấn đất đai CTM LAW 16/12/2022

Trong giai đoạn nền kinh tế – xã hội đang phát triển mạnh như hiện nay, ngày càng có nhiều nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào Việt[...]

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam
Sở hữu trí tuệ CTM LAW 11/12/2022

Mỗi kiểu dáng công nghiệp mới được ra đời là kết quả của sự sáng tạo và là tài sản hết sức có giá trị nhưng đôi khi doanh nghiệp,[...]