Chuyển nhượng dự án gắn với quyền sử dụng đất
Tư vấn đầu tư,Kiến thức pháp luật CTM LAW 07/02/2023

Chuyển nhượng dự án gắn liền với quyền sử dụng đất là hoạt động chuyển nhượng dự án đầu tư trong đó có quyền sử dụng đất giữa các nhà[...]

Góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất dự án
Kiến thức pháp luật,Tư vấn đất đai,Tư vấn đầu tư CTM LAW 11/12/2022

Nhiều chủ đầu tư dự án bất động sản có mong muốn dùng quyền sử dụng đất của chính dự án đó để góp vốn vào một doanh nghiệp khác[...]

Thủ tục thành lập Văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
Tư vấn đầu tư CTM LAW 17/07/2022

Ngày nay, khi nền kinh tế hướng tới một thị trường mở thì việc giao lưu, mở rộng hoạt động kinh doanh giữa các quốc gia cũng ngày một nhiều[...]

Tư vấn chuyển nhượng dự án đầu tư
Tư vấn đầu tư CTM LAW 17/07/2022

Trong hoạt động kinh doanh của mỗi doanh nghiệp, khi đầu tư dự án có thể đi theo hai chiều hướng. Một là, doanh nghiệp đầu tư dự án để[...]

Tư vấn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Hoạt động,Tư vấn đầu tư CTM LAW 14/07/2022

Các công ty có vốn đầu tư nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam có thể thực hiện đầu tư trực tiếp hoặc đầu tư gián tiếp. Có thể[...]

Thủ Tục Thành Lập Trung Tâm Ngoại Ngữ Có Vốn Nước Ngoài
Kiến thức pháp luật,Tố tụng - Thi hành án,Tư vấn doanh nghiệp,Tư vấn đầu tư admin 08/03/2022

Để thành lập một trung tâm ngoại ngữ có vốn nước ngoài cần điều kiện gì? Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ có vốn nước ngoài ra sao? Nếu[...]

Thủ Tục Đăng Ký Kinh Doanh (Mở) Cửa Hàng
Hoạt động,Kiến thức pháp luật,Tố tụng - Thi hành án,Tư vấn doanh nghiệp,Tư vấn đầu tư admin 08/03/2022

Nếu bạn đang tiến hành thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh cửa hàng thì bạn cần phải có bước chuẩn bị thật chu đáo để có được hiệu quả cao[...]