Cung cấp chứng cứ khi khởi kiện, giải quyết tranh chấp hợp đồng tại Tòa án
Tố tụng - Thi hành án CTM LAW 11/02/2023

Cung cấp chứng cứ và chứng minh vừa là quyền, vừa là nghĩa vụ của các bên khi giải quyết tranh chấp hợp đồng tại Tòa án. Các bên đương[...]

Quyền yêu cầu tiền lãi do chậm thanh toán theo Luật Thương mại
Tố tụng - Thi hành án CTM LAW 24/12/2022

Trong quá trình giao kết và thực hiện hợp đồng, vấn đề liên quan tới thanh toán như thời hạn thanh toán, phương thức thanh toán là một trong những[...]

Dịch vụ thu hồi nợ trong lĩnh vực xây dựng của CTM LAWFIRM
Giải quyết tranh chấp - Thu hồi nợ,Kiến thức pháp luật,Tố tụng - Thi hành án CTM LAW 19/12/2022

I. Các khoản nợ thường phát sinh trong lĩnh vực xây dựng Trong lĩnh vực xây dựng, nợ chủ yếu phát sinh trong trường hợp: Nhà thầu đã hoàn thành[...]

Các phương pháp thu hồi nợ hợp pháp
Giải quyết tranh chấp - Thu hồi nợ,Kiến thức pháp luật,Tố tụng - Thi hành án CTM LAW 19/12/2022

Nhiều người chỉ biết đến những hoạt động thu hồi nợ bị cấm và cho rằng thu hồi nợ là bất hợp pháp. Tuy nhiên, vẫn có hoạt động thu hồi nợ[...]

Tầm quan trọng của biên bản đối chiếu công nợ khi thu hồi công nợ
Tố tụng - Thi hành án,Giải quyết tranh chấp - Thu hồi nợ,Kiến thức pháp luật CTM LAW 19/12/2022

Trong hoạt động thu hồi nợ, các doanh nghiệp thường chú ý đến các biện pháp để thu hồi nợ hiệu quả như thương lượng, khởi kiện, hoặc sử dụng[...]

Tội cho vay nặng lãi theo quy định mới nhất
Kiến thức pháp luật,Tố tụng - Thi hành án CTM LAW 15/07/2022

Tội cho vay nặng lãi được quy định tại Điều 201 BLHS 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017) và được Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối[...]

Thủ Tục Thành Lập Trung Tâm Ngoại Ngữ Có Vốn Nước Ngoài
Kiến thức pháp luật,Tố tụng - Thi hành án,Tư vấn doanh nghiệp,Tư vấn đầu tư admin 08/03/2022

Để thành lập một trung tâm ngoại ngữ có vốn nước ngoài cần điều kiện gì? Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ có vốn nước ngoài ra sao? Nếu[...]

Thủ Tục Đăng Ký Kinh Doanh (Mở) Cửa Hàng
Hoạt động,Kiến thức pháp luật,Tố tụng - Thi hành án,Tư vấn doanh nghiệp,Tư vấn đầu tư admin 08/03/2022

Nếu bạn đang tiến hành thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh cửa hàng thì bạn cần phải có bước chuẩn bị thật chu đáo để có được hiệu quả cao[...]