Qui định về thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng cổ phần

Hoạt động chuyển nhượng cổ phần là hoạt động diễn ra thường xuyên của doanh nghiệp, các cổ đông trong công ty được tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho các cổ đông khác. Tuy nhiên không phải cá nhân nào sau khi chuyển nhượng cổ phần cũng biết đến nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật.

 Vì vậy, đã dẫn đến nhiều trường hợp bị truy thu, xử phạt do chậm nộp/không nộp thuế theo quy định. Do đó, cần kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân khi có hoạt động chuyển nhượng cổ phần tại doanh nghiệp. Cụ thể:

Theo quy định tại Điều 15 mục 2 Nghị định 65/2013/NĐ-CP thì: “Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng phần vốn góp được xác định bằng giá chuyển nhượng trừ (-) giá mua của phần vốn chuyển nhượng và các chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo ra thu nhập từ chuyển nhượng vốn”.

Căn cứ theo Điều 11 Thông tư 111/2013/TT-BTC, thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp áp dụng theo Biểu thuế toàn phần với thuế suất là 20%

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp=Thu nhập tính thuếxThuế suất 20%
  • Thu nhập tính thuế: thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng phần vốn góp được xác định bằng giá chuyển nhượng trừ giá mua của phần vốn chuyển nhượng và các chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo ra thu nhập từ chuyển nhượng vốn.
  • Thời điểm xác định thu nhập tính thuế: Thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng vốn góp có hiệu lực. Riêng đối với trường hợp góp vốn bằng phần vốn góp thì thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng vốn là thời điểm cá nhân chuyển nhượng vốn, rút vốn.
  • Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế
  • Cá nhân khai thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp khai thuế thu nhập cá nhân chậm nhất là ngày thứ 10 (mười) kể từ ngày hợp đồng chuyển nhượng vốn góp có hiệu lực.
  • Trường hợp doanh nghiệp nộp thuế thay cho cá nhân thì thời điểm nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là trước thời điểm làm thủ tục thay đổi danh sách thành viên góp vốn theo quy định của pháp luật.

Trên đây là nội dung thông tin cung cấp của Công ty Luật TNHH CTM về vấn đề liên quan đến việc kê khai thuế thu nhập cá nhân sau khi chuyển nhượng cổ phần. Nếu có thắc mắc cần tư vấn, hỗ trợ Quý khách có thể liên hệ qua Hotline: 0932 321 558 hoặc gửi câu hỏi qua địa chỉ Email: ctmlaw247@gmail.com để được giải đáp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *