Thủ Tục Thành Lập Trung Tâm Ngoại Ngữ Có Vốn Nước Ngoài

Để thành lập một trung tâm ngoại ngữ có vốn nước ngoài cần điều kiện gì? Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ có vốn nước ngoài ra sao? Nếu Quý bạn đọc có các thắc mắc trên vậy đừng bỏ qua bài viết này, bởi CTM Lawfirm sẽ chia sẻ đến Quý bạn đọc đầy đủ và chi tiết về thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ có vốn nước ngoài . Giúp bạn có thêm thông tin pháp lý quan trọng trong quá trình thành lập trung tâm ngoại ngữ có vốn nước ngoài.

1. Trung tâm ngoại ngữ có vốn nước ngoài là gì?

Trung tâm ngoại ngữ có vốn nước ngoài là việc tổ chức, cá nhân thành lập trung tâm tin học ngoại ngữ có vốn nước ngoài mà trong đó có ít nhất 1 bên là nhà đầu tư nước ngoài.

Theo quy định của pháp luật, cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài là cơ sở giáo dục do tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài bỏ vốn đầu tư, hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, được phép sử dụng con dấu và tài khoản riêng.

Dựa vào tính chất hoạt động, có thể hiểu, trung tâm ngoại ngữ có vốn nước ngoài là một tổ chức thực hiện hoạt động giáo dục là giảng dạy các kiến thức về tin học và ngoại ngữ.

Ngoài chức năng giảng dạy, các trung tâm ngoại ngữ có vốn nước ngoài hiện nay còn tổ chức để học viên thi lấy chứng chỉ tin học để phục vụ cho công việc và học tập sau này.

2. Quyền và nghĩa vụ của trung tâm ngoại ngữ có vốn nước ngoài

Sau khi thành lập trung tâm ngoại ngữ có vốn nước ngoài, trung tâm có quyền và nghĩa vụ sau:

 • Được bảo hộ các quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
 • Chịu sự quản lý hành chính theo lãnh thổ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; hoạt động và chịu sự quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Thực hiện công khai cam kết về chất lượng giáo dục, điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục và thu, chi tài chính. Chịu trách nhiệm bồi hoàn cho người học các khoản chi phí người học đã nộp trong trường hợp cung cấp chương trình đào tạo không bảo đảm chất lượng giáo dục như cam kết.
 • Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người học, cán bộ, giảng viên, giáo viên và người lao động trong trường hợp chấm dứt hoặc buộc phải chấm dứt hoạt động trước thời hạn.
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam tại cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài.
 • Trước ngày 30 tháng 11 hàng năm, báo cáo cơ quan quản lý nhà nước trực tiếp về tình hình phát triển toàn diện của cơ sở và giải trình đầy đủ khi được cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu. Báo cáo bao gồm các nội dung chính: Việc thực hiện quyết định cho phép hoạt động, cơ cấu tổ chức, giáo viên, giảng viên, số lượng tuyển sinh, công tác tổ chức giảng dạy và học tập, kết quả học tập của học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, số lượng tốt nghiệp, tỷ lệ tốt nghiệp, văn bằng được cấp, báo cáo tài chính, những khó khăn, thuận lợi trong quá trình triển khai, đề xuất, kiến nghị. Việc báo cáo thực hiện bằng hình thức trực tuyến và văn bản.
 • Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

3. Điều kiện thành lập một trung tâm ngoại ngữ có vốn nước ngoài 

Để thành lập trung tâm ngoại ngữ có vốn nước ngoài, tổ chức cần đáp ứng các điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ có vốn nước ngoài như sau:

3.1. Điều kiện về tên của trung tâm ngoại ngữ có vốn nước ngoài được đặt theo nguyên tắc sau:

 • Tên phải bao gồm các yếu tố cấu thành được sắp xếp theo trật tự: “Trung tâm giáo dục hoặc đào tạo”, “Ngành hoặc nhóm ngành đào tạo chính” và tên riêng;
 • Tên riêng của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài không được đặt trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của cơ sở giáo dục đã đăng ký, với tên của doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư; không sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam.
 • Cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài có tên giao dịch bằng tiếng Việt và tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (hoặc bằng một ngôn ngữ nước ngoài thông dụng khác) với nội dung tương đương.

3.2. Điều kiện về vốn đầu tư

Dự án đầu tư thành lập  phải có suất đầu tư ít nhất là 20 triệu đồng/học viên (không bao gồm các chi phí sử dụng đất). Tổng số vốn đầu tư ít nhất được tính toán căn cứ thời điểm có quy mô dự kiến cao nhất.

3.3. Điều kiện về cơ sở vật chất

 1. a) Có phòng học phù hợp về ánh sáng, bàn ghế, thiết bị, đồ dùng giảng dạy;
 2. b) Có diện tích dùng cho học tập, giảng dạy bảo đảm ở mức bình quân ít nhất là 2,5 m2/người học đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn;
 3. c) Có văn phòng của ban giám đốc, lãnh đạo, phòng giáo viên, thư viện và các phòng chức năng khác.

3.4. Thời hạn hoạt động của trung tâm ngoại ngữ có vốn nước ngoài

Thời hạn hoạt động của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài không quá 50 năm, tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhưng không dài hơn thời hạn thuê đất.

3.5. Điều kiện về giáo dục để cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 • Phù hợp với quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
 • Đáp ứng các quy định của pháp luật về đầu tư trong lĩnh vực giáo dục.
 • Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ có vốn nước ngoài

Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ có vốn nước ngoài:

 1. a) Đơn đề nghị cho phép thành lập cơ sở giáo dục theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;
 2. b) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu của giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 3. c) Đề án thành lập cơ sở giáo dục theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;
 4. d) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu của văn bản chấp thuận cho thuê đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với trường hợp xây dựng cơ sở vật chất (trong đó xác định rõ địa chỉ, diện tích, mốc giới của khu đất) hoặc thỏa thuận về nguyên tắc thuê cơ sở vật chất sẵn có phù hợp với quy định và các giấy tờ pháp lý liên quan;

đ) Kế hoạch về cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục hoặc dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, bao gồm phần thuyết minh và thiết kế chi tiết cơ sở giáo dục;

 1. e) Văn bản chứng minh năng lực tài chính theo mức quy định tại Điều 35 Nghị định này.

4.Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ có vốn nước ngoài

 • Việc cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ có vốn nước ngoài thực hiện theo trình tự sau đây:
 1. a) Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 2. b) Cấp quyết định cho phép hoạt động giáo dục và thông báo trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép.

5.Thủ tục thành lập

Nhà đầu tư gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến:

 1. a) Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với hồ sơ đề nghị cho phép thành lập: cơ sở giáo dục đại học; cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế liên chính phủ đề nghị cho phép thành lập;
 2. b) Sở giáo dục và đào tạo đối với hồ sơ đề nghị cho phép thành lập: Cơ sở giáo dục mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trừ cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông theo quy định
 • Trình tự cho phép thành lập được thực hiện như sau:
 1. a) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và gửi hồ sơ xin ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan;
 2. b) Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc qua thư điện tử cho nhà đầu tư;
 3. c) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được công văn xin ý kiến của cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cơ quan, đơn vị được hỏi ý kiến phải có văn bản trả lời;
 4. d) Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ lập báo cáo thẩm định hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền theo quy định tại Điều 40 Nghị định này xem xét, quyết định cho phép thành lập cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài theo Mẫu số 15 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

đ) Trường hợp hồ sơ không được chấp thuận, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của cấp có thẩm quyền, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện cho nhà đầu tư, trong đó nêu rõ lý do.

 • Sau thời hạn 02 năm đối với cơ sở giáo dục quy định tại khoản 2 và 3 Điều 28; 04 năm đối với cơ sở giáo dục quy định tại khoản 4 Điều 28 kể từ ngày quyết định cho phép thành lập có hiệu lực, nếu cơ sở giáo dục không được cho phép hoạt động giáo dục thì quyết định cho phép thành lập cơ sở giáo dục hết hiệu lực.

6. Những câu hỏi thường gặp khi thành lập trung tâm ngoại ngữ có vốn nước ngoài

Thành lập trung tâm ngoại ngữ có vốn nước ngoài cần bao nhiêu vốn?

Dự án đầu tư thành lập  phải có suất đầu tư ít nhất là 20 triệu đồng/học viên (không bao gồm các chi phí sử dụng đất)

Thành lập trung tâm cần phải có giấy phép gì?

Phải có quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ có vốn nước ngoài của cơ quan có thẩm quyền ra quyết định.

Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ có vốn nước ngoài quan trọng nhất?

Tất cả các điều kiện đều quan trọng và cần được đáp ứng đầy đủ.

Nếu thiếu điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ có vốn nước ngoài sẽ bị xử lý như thế nào?

Sẽ bị từ chối hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp phát hiện sau khi đã thành lập doanh nghiệp, sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính vì kinh doanh không đủ điều kiện.

CTM Lawfirm có dịch vụ tư vấn về thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ có vốn nước ngoài không?

CTM Lawfirm sẽ tư vấn cho quý khách toàn bộ các vấn đề liên quan đến thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ có vốn nước ngoài, cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng trong quá trình thành lập trung tâm ngoại ngữ có vốn nước ngoài.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *