Những điểm mới về thành lập doanh nghiệp từ năm 2021

Luật Doanh nghiệp năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 gồm 10 chương 218 điều, có nhiều điểm mới đáng chú ý so với Luật Doanh nghiệp 2014. Theo đó, việc thành lập doanh nghiệp từ 2021 cũng có những điểm mới sau:

Cơ sở pháp lý:

Luật Doanh nghiệp 2020;

Nghị định 122/2020/NĐ-CP quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp.

1. Đối tượng không được thành lập doanh nghiệp

Luật Doanh nghiệp 2020 đã bổ sung thêm nhiều đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp so với Luật Doanh nghiệp 2014.

Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020:

c) ….công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước;

đ) ….. người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

g) Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự.”

2. Thông báo mẫu dấu khi thành lập doanh nghiệp

Theo Khoản 2 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: “2. Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ phải thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Tuy nhiên, Luật Doanh nghiệp 2020 đã bỏ quy định này và thay vào đó Điều 43 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định:

Điều 43: Dấu của doanh nghiệp

1. Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

2. Doanh nghiệp quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và đơn vị khác của doanh nghiệp.

3. Việc quản lý và lưu giữ dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty hoặc quy chế do doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc đơn vị khác của doanh nghiệp có dấu ban hành. Doanh nghiệp sử dụng dấu trong các giao dịch theo quy định của pháp luật.

3. Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp

Từ ngày 15/10/2020, Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp sẽ thay đổi theo quy định tại khoản 4 Điều 10 Nghị định 122/2020/NĐ-CP, cụ thể:

STTTên mẫuLink
 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp: Doanh nghiệp tư nhânPhụ lục I-1
 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viênPhụ lục I-2
 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lênPhụ lục I-3
 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp: Công ty cổ phầnPhụ lục I-4
 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp: Công ty hợp danhPhụ lục I-5

4.  Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh

Doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần hoặc công ty hợp danh theo quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân nếu đáp ứng các điều kiện được quy định tại Điều 205 Luât Doanh nghiệp 2020.

Thứ nhất, doanh nghiệp được chuyển đổi phải có đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 27 của Luật này;

Thứ hai, chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả khoản nợ chưa thanh toán và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;

Thứ ba, chủ doanh nghiệp tư nhân có thỏa thuận bằng văn bản với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty được chuyển đổi tiếp nhận và tiếp tục thực hiện các hợp đồng đó;

Thứ tư, Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân.

So với Điều 199 Luật Doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp tư nhân chỉ được chuyển thành công ty trách nhiệm hữu. Nếu muốn chuyển doanh nghiệp tư nhân thành công ty cổ phần thì phải chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn rồi chuyển từ công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần.

Như vậy, Luật Doanh nghiệp 2020 đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp tư nhân muốn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, không còn phải thông qua nhiều bước. Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Luật TNHH CTM về các vấn đề liên quan đến thành lập doanh nghiệp từ năm 2021. Nếu có thắc mắc cần tư vấn, hỗ trợ Quý khách có thể liên hệ qua Hotline: 0932 321 558 hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Email: ctmlaw247@gmail.com để được giải đáp./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *